Books Written and Edited by Giedrius Subačius:

 

Simono Daukanto Rygos ortografija (1827-1834). (Simonas Daukantas's Rīga Orthography [1827–1834].) Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018, 472 p., ISBN 978-609-8183-43-6. [Summary of the book in English here, p. 453–467].

Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas. (The Experts of Lithuanian in Service of the Russian Empire: Dmitrii Kashirin, Zakharii Lyatskii, and Andrius Poidėnas.) Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 459 p., ISBN 978-609-411-043-6. Summary of the book in English: The Experts of Lithuanian in Service of the Russian Empire: Dmitrii Kashirin, Zakharii Lyatskii, and Andrius Poidėnas, p. 409–438.

Upton Sinclair: The Lithuanian Jungle. On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics 5, Amsterdam, New York: Rodopi, 2006.

a) The Lithuanian Language: Traditions and Trends, Vilnius, 2002 (second edition 2005), 24 p.

b) La Langue Lituanienne: Tradition et Modernite, traduction: Sophie Chergui, Vilnius: Institute Lituanien, 2003 (second edition 2004), 24 p. (French version).

c) Litauiska språket: tradition och modernitet, översättning: Anders Kreuger, Vilnius: Inter se, 2004, 24 p. (Swedish version).

d) La Lingua Lituana: Tradizione e Modernità, traduzione: Dainius Būrė, Vilnius: Inter se, 2006 (second edition 2007), 24 p. (Italian version).

e) מאת גיאדריוס סובאצ׳וס השפה הליטאית׃ המגמות והמסורת Vilnius: Inter se, 2009, 24 p. (Hebrew version).

X.D.K.P.S. lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia. (X.D.K.P.S. Lithuanian Grammar: the Beginning of the 19th Century.) Transl. and ed. Giedrius Subačius. Bibliotheca Archivi Lithuanici 3, Vilnius: MELI, 2002, 368 p.

Kalikstas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra. (Kalikstas Kasakauskis: Juncture of Standard Lithuanian.) Bibliotheca Archivi Lithuanici 1, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2001, 128 p.

Giedra Subačienė and G. S., Newberry Lituanica: Čikagos Newberry bibiliotekos lituanistinių ir prūsistinių knygų katalogas iki 1904 metų ⁄ Books of Lithuanian and Old Prussian Interest at the Newberry Library, Chicago. To 1904 (in two languages), Chicago: Lithuanian American Community Inc., 1999, xviii+64 p.

Žemaičių bendrinės kalbos idėjos; XIX amžiaus pradžia. (The Ideas of Lowland Lithuanian Standard; the Beginning of the 19th Century.) Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 489 p.

Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. (The Comprehensive Polish-Lithuanian Dictionary of Simonas Daukantas.) Ed. Giedrius Subačius. Vol. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, 384 p.

Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. (The Comprehensive Polish-Lithuanian Dictionary of Simonas Daukantas.) Ed. Giedrius Subačius. Vol. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995, 439 p.

Martynas Mažvydas. Katekizmas ir kt. raštai, 1547. (Catechism and Other Writings, 1547.) Ed. Giedrius Subačius. Vilnius: Baltos lankos, 1994, 719 p.

Juozas Čiulda. Trumpi samprotavimai apie žemaičių kalbos gramatikos taisykles. (Brief Comments on Lowland Lithuanian Grammar Rules.) Transl. and ed. Giedrius Subačius. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 6. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 412 p.

Simonas Daukantas. Eds. Giedrius Subačius, Egidijus Aleksandravičius, Egidijus Motieka, Rimantas Miknys. Lietuvių Atgimimo istorijos studijos 5. Vilnius: Viltis, 1993, 423 p.

Simono Daukanto raštai, Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas. (The Comprehensive Polish-Lithuanian Dictionary of Simonas Daukantas.) Ed. Giedrius Subačius. Vol. 1. Introduction by Giedrius Subačius p. 8-54. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, 385 p.