Reviews by Giedrius Subačius:

1. Review of Baltistica 19(1,2), 1983. Mūsų kalba 3, 1984, 31–32.

2. Review of A. Nepokupnas, Baltai slavų giminaičiai. Mūsų kalba 3, 1984, 38.

3. “Naujas ‘Mūsų kalbos’ numeris.” (New Issue of ‘Mūsų kalba’.) Review of Mūsų kalba 1, 1984. Tarybinis studentas 8 Jun., 1984, 4.

4. “Antrasis ‘Mūsų kalbos’ numeris.” (The Second Issue of ‘Mūsų kalba’.) Review of Mūsų kalba 2, 1984. Tarybinis studentas 15 Jun., 1984, 1.

5. Review of A. Sabaliauskas, Kaip tyrinėta lietuvių kalba. Mūsų kalba 3, 1985, 33.

6. Review of A. Paulauskienė, D. Tarvydaitė, Gramatikos normos ir darbartinė vartosena. Mūsų kalba 1985[?].

7. “Lietuvos kultūra tarp dviejų sukilimų.” (Lithuanian Culture in-between of the Two Insurrections.) Review of Kultūrinis sąjūdis Lietuvoje 1831–1863 metais, by Egidijus Aleksandravičius. Pergalė 1, 1990, 178–182.

8. “Pietro U. Dinio žiedas Baltijai.” (Ring of Pietro Dini to Baltic.) Review of L’Anello Baltico: profilo delle nazioni baltiche: Lituania, Lettonia, Estonia, by Pietro U. Dini. Santara Summer 1992, 124–127.

9. Review of Le traduzioni dal latino di un volume lituano del 1600, ed. Guido Michelini. Gimtoji kalba 4–5, 1992, 25–26.

10. “Priešaušrio epocha iš visų pusių.” (The Epoch before Dawn from All Sides.) Review of Prieš aušrą, by Egidijus Aleksandravičius. Kultūros barai 4, 1993, 76–78.

11. “Knyga Daukanto bičiuliams.” (The Book to Daukantas’s friends.) Review of Prieš aušrą, by Egidijus Aleksandravičius. Lietuvių atgimimo istorijos studijos 5: Simonas Daukantas. Vilnius: Viltis, 1993, 160–167.

12. “Naujas pirmosios LDK lietuviškos knygos leidimas.” (New Publication of the First Lithuanian Book of the Grand Duchy of Lithuania.) Review of Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas/Katechismus von Mikalojus Daukša vom Jahre 1595, ed. Vida Jakštienė, Jonas Palionis. Res Balticae 1996, 77–83.

13. Review of Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji tekstai, ed. Juozas Tumelis. Res Balticae 1998, 238–241.

14. Review of Pietro Dini. Le Lingue Baltiche. (Firenze: La Nuova Italia Editrice, 1997.) Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 1998, 253–257.

15. Review of Sapūno ir Šulco gramatika, Compendium Grammaticæ Lithvanicæ, (Short Lithuanian Grammar by Sapūnas and Šulcas), ed. Kazimieras Eigminas, Bonifacas Stundžia (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1997, 335 p.). Archivum Lithuanicum 1, 1999, 162–170.

16. Regina Venckutė and G. S., Review of: (a) Aleksas Girdenis, Danutė Girdenienė, 1759 metų “Ziwato“ indeksas (Word Index of Ziwatas of 1759) (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, 462 p.); (b) 1759 metų “Ziwatas” (Ziwatas of 1759), ed. Aleksas Girdenis, Petras Skirmantas (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 336 p.) Archivum Lithuanicum 1, 1999, 192–198.

17. Review of John H. Fisher, The Emergence of Standard English (Lexington, Kentucky: The University Press of Kentucky, 1996, 208 p.) Archivum Lithuanicum 1, 1999, 247–257.

18. Review of The Development of Standard English 1300–1800. Theories, Descriptions, Conflicts, ed. Laura Wright (Cambridge University Press, 2000, 236 p. ISBN: 0 521 77114 5). Archivum Lithuanicum 4, 2002, 227–234.

19. Review of Germanic Standardizations. Past to Present, ed. Ana Deumert, Wim Vandenbussche (Impact: Studies in Language and Society 18, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003, 480 p. ISBN 1 58811 437 6). Archivum Lithuanicum 6, 2004, 351–358.

20. Review of Darius Staliūnas, Making Russians. Meaning and Practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863 (Amsterdam, New York, NY: Rodopi, 2007, 465 p. ISBN 978-90-420-2267-6). Archivum Lithuanicum 10, 2008, 269–282.

21. Review of Sarma Kļaviņa, Latviešu Valodas Pētnieki: No Klaušu Laikiem līdz Savai Valstij (Darbu Izlase). (The Researchers of the Latvian Language: From the Times of Corvée to the Establishment of an Independent State). (Rīga: RaKa, 2008. 288 p., ISBN 978–9984–46–009–3). Historiographia Linguistica 37(1), 2010, 258–262.

22. Review of Pietro U. Dini, ALILETOESCVR: linguistica baltica delle origini (Livorno: Books & Company, 2010. 844 pp. ISBN: 978-88-7997-115-7). Journal of Indo-European Studies 3/4 (Fall/Winter), 2013, 539–566.